W ramach trwałości projektu Brawo My! NZOZ INTEGRUM zaprasza dzieci i młodzież na terapię grupową i indywidualną Informacje o terminach, wolnych miejscach i zapisy pod nr telefonu: 324332444

Dla kogo?

Wsparcie kierowane jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia

Formy wsparcia:

Sesje psychologiczne diagnostyczne

Terapia grupowa

Terapia indywidualna

Terapia jest bezpłatna, odbywa się w siedzibie INTEGRUM na ulicy Młyńskiej 10 w Rybniku.

Informacje o terminach, wolnych miejscach i zapisy pod nr telefonu: 324332444 (pon. – czw. w godz. 8 – 20, pt. 8-16)

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ Z TERENÓW REWITALIZOWANYCH DO UDZIAŁU W BEZPŁATNEJ TERAPII INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTEGRUM realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ”Brawo My!”

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ Z TERENÓW REWITALIZOWANYCH DO UDZIAŁU W BEZPŁATNEJ TERAPII INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ.

MASZ KŁOPOTY W SZKOLE, W RELACJI Z RÓWIEŚNIKAMI, RODZICAMI CZY NAUCZYCIELAMI? CZUJESZ SIĘ ZŁY LUB PRZYGNEBIONY? NIE ROZUMIESZ SIEBIE LUB INNYCH? CHCESZ POPRAWIĆ SWOJE RELACJE Z LUDŹMI LUB SWOJE SAMOPOCZUCIE? ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO PROJEKTU. BEZPŁATNIE BĘDZIESZ MÓGŁ/MOGŁA WZIĄĆ UDZIAŁ W RÓŻNYCH, DOPASOWANYCH DO TWOICH POTRZEB FORMACH WSPARCIA.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

ZADZWOŃ LUB NAPISZ:

e-mail: brawo.my.integrum@gmail.com

telefon: 32 4332444

Głównym celem projektu jest zapewnienie kompleksowych usług w obszarze zdrowia psychicznego
i leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych 76 uczestnikom w wieku od 13-18 roku życia, mieszkającym lub uczącym się na obszarze wskazanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020r. Usługi te są zrealizowane są w formie 6 cykli terapeutycznych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz 6 cykli terapeutycznych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Projekt potrwa 2 lata.

Dla kogo?

Wsparcie kierowane jest do dzieci i młodzieży wieku 13-18 lat, które zamieszkują lub uczą się
w Rybniku na terenie rewitalizowanych dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Śródmieście.

Formy wsparcia

W ramach projektu prowadzona jest placówka na kształt Dziennego Oddziału Terapeutycznego,
w ramach której prowadzone są:

– program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zaburzeniami psychicznymi (min. z zaburzeniami emocjonalnymi, depresją, nadpobudliwością, samookaleczeniami, zaburzeniami lękowymi itp.)

– program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży uzależnionej bądź zagrożonej uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

W ramach programów odbywają się sesje diagnostyczne, zajęcia psychoterapii grupowej, psychoterapia indywidualna, konsultacje lekarskie, a także zajęcia sportowe i artystyczno – terapeutyczne.

Gdzie i kiedy?

Zajęcia w ramach programów terapeutycznych odbywają się w fili NZOZ INTEGRUM w centrum Rybnika, przy ul. Młyńskiej 10. Poszczególne programy terapeutyczne odbywają się w cyklach
12-tygodniowych w okresie 11.2018 – 12.2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 804 200,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 747 906,00 PLN.

Kontakt:

e-mail: brawo.my.integrum@gmail.com

telefon: 32 4332444

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu „Brawo My!” 
Formularz zgłoszeniowy dla osoby małoletniej 
Formularz zgłoszeniowy dla osoby pełnoletniej

Projekt: “Brawo My!”

Lider projektu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTEGRUM Przemysław Drozd i Wspólnicy Spółka Jawna

Termin realizacji: 01.09.2018–31.12.2020

Obszar: dzielnice Rybnika objęte rewitalizacją zgodnie z LPR Rybnika do 2020r.

Grupa docelowa: dzieci i młodzieży wieku 13-18 lat, które zamieszkują lub uczą się
w Rybniku na terenie rewitalizowanych dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Śródmieście.

Projekt „Brawo My!” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Zapraszamy do projektu „Brawo My!”

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CENTRUM RYBNIKA – Zapraszamy do projektu „Brawo My!”

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTEGRUM realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ”Brawo My!”

Głównym celem projektu jest zapewnienie kompleksowych usług w obszarze zdrowia psychicznego
i leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych 76 uczestnikom w wieku od 13-18 roku życia, mieszkającym lub uczącym się na obszarze wskazanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020r. Usługi te będą zrealizowane są w formie 6 cykli terapeutycznych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz 6 cykli terapeutycznych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Projekt potrwa 2 lata.

Dla kogo?

Wsparcie kierowane jest do dzieci i młodzieży wieku 13-18 lat, które zamieszkują lub uczą się
w Rybniku na terenie rewitalizowanych dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Śródmieście.

Formy wsparcia

W ramach projektu prowadzona jest placówka na kształt Dziennego Oddziału Terapeutycznego,
w ramach której prowadzone są:

– program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zaburzeniami psychicznymi (min. z zaburzeniami emocjonalnymi, depresją, nadpobudliwością, samookaleczeniami, zaburzeniami lękowymi itp.)

– program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży uzależnionej bądź zagrożonej uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

W ramach programów odbywają się sesje diagnostyczne, zajęcia psychoterapii grupowej, psychoterapia indywidualna, konsultacje lekarskie, a także zajęcia sportowe i artystyczno – terapeutyczne.

Gdzie i kiedy?

Zajęcia w ramach programów terapeutycznych odbywają się w fili NZOZ INTEGRUM w centrum Rybnika, przy ul. Młyńskiej 10. Poszczególne programy terapeutyczne odbywają się w cyklach
12-tygodniowych w okresie 11.2018 – 12.2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 804 200,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 747 906,00 PLN.

Kontakt:

e-mail: brawo.my.integrum@gmail.com

telefon: 32 4332444

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu „Brawo My!” 
Formularz zgłoszeniowy dla osoby małoletniej 
Formularz zgłoszeniowy dla osoby pełnoletniej

Projekt: „Brawo My!”

Lider projektu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTEGRUM Przemysław Drozd i Wspólnicy Spółka Jawna

Termin realizacji: 01.09.2018–31.12.2020

Obszar: dzielnice Rybnika objęte rewitalizacją zgodnie z LPR Rybnika do 2020r.

Grupa docelowa: dzieci i młodzieży wieku 13-18 lat, które zamieszkują lub uczą się
w Rybniku na terenie rewitalizowanych dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Śródmieście.

Projekt „Brawo My!” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Szukamy Terapeuty Zajęciowego!

NZOZ INTEGRUM zachęca do składania ofert w zakresie zapewnienia usługi terapeuty zajęciowego dla grup terapeutycznych dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Brawo My!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje dotyczące oferty można znaleźć w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym nr 3/2018/BRA

Dodatkowych informacji dotyczących zapytania udziela Anna Pomykoł za pośrednictwem maila: brawo.my.integrum@gmail.com lub telefonicznie: 601 811 209Termin nadsyłania zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: brawo.my.integrum@gmail.com mija 22 listopada tj. w czwartek o godzinie 16:00

Zapraszamy do nowego ODDZIAŁU DZIENNEGO NARKOTYKOWEGO

Uruchomiony został nowy Oddział Dzienny zapewniający bezpłatne leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Sprawdź szczegóły dotyczące nowo powstałego oddziału:

1. Oddział Dzienny zapewnia bezpłatne leczenie uzależnienia od substancji psychoaktywnych (także dopalaczy), refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

2. Leczenie w Oddziale Dziennym mogą podjąć osoby dorosłe, a także osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.

3. Oferta skierowana jest do osób potrzebujących pomocy i terapii, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą podjąć leczenia stacjonarnego, a jednocześnie mają trudność w utrzymywaniu abstynencji.

4. Główne założenia funkcjonowania Oddziału Dziennego to wzmacnianie motywacji do zmiany dotychczasowego stylu życia oraz osiągnięcie trzeźwego modelu funkcjonowania.

5. Pacjenci kierowani są na Oddział Dzienny po konsultacji z terapeutą lub lekarzem psychiatrą.

6. Podstawowy program terapii obejmuje 8 tygodniową (z możliwością przedłużenia), kompleksową psychoterapię indywidualną oraz grupową.

7. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku przez 5 godzin.

8. W trakcie leczenia w Oddziale Dziennym istnieje możliwość otrzymania zwolnienia lekarskiego po konsultacji z lekarzem psychiatrą.

9. Po ukończeniu pełnego cyklu terapeutycznego w Oddziale Dziennym pacjenci mogą kontynuować terapię indywidualną i grupową w naszej Poradni leczenia uzależnień.

SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE grupa dla młodzieży i dorosłych

 W ramach współpracy z Urzędem Miasta Rybnika zostały utworzone:
  • grupa psychoedukacyjna dla osób używających szkodliwie lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych (odbiorcami mogą być osoby nieletnie i dorosłe)
  • spotkania terapeutyczno – psychoedukacyjne dla rodzin osób  szkodliwie używających bądź uzależnionych od substancji psychoaktywnych
ZAPRASZAMY!!