Jesteś na stronie placówki:
Rybnik-Boguszowice ul. Lompy 20

Telefon: 32 433 24 42

Substancje psychoaktywne

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dla osób używających substancje psychoaktywne ośrodek ma w swojej ofercie:

  • Grupa psychoedukacyjna dla osób używających szkodliwie lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych (odbiorcami mogą być osoby nieletnie i dorosłe)
  • Trening zapobiegania nawrotom uzależnienia od substancji psychoaktywnych
  • Grupa zaawansowana dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Dla rodzin osób używających substancje psychoaktywne ośrodek ma w swojej ofercie:

  • Spotkania terapeutyczno–psychoedukacyjne dla rodzin osób szkodliwie używających bądź uzależnionych od substancji psychoaktywnych

    O kwalifikacji do grupy oraz zakończeniu terapii decyduje terapeuta po rozmowie z pacjentem. Grupa funkcjonuje cały rok.
    Poza psychoterapią grupową placówka oferuje także psychoterapię indywidualną.

    Program terapeutyczny dla osób szkodliwie używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin jest dofinansowany przez Urząd Miasta Rybnika

Skip to content