Substancje psychoaktywne

Dla osób używających substancje psychoaktywne ośrodek ma w swojej ofercie:

  • Grupa psychoedukacyjna dla osób używających szkodliwie lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych (odbiorcami mogą być osoby nieletnie i dorosłe)
  • Trening zapobiegania nawrotom uzależnienia

Dla rodzin osób używających substancje psychoaktywne ośrodek ma w swojej ofercie:

  • Spotkania terapeutyczno–psychoedukacyjne dla rodzin osób szkodliwie używających bądź uzależnionych od substancji psychoaktywnych

    O kwalifikacji do grupy oraz zakończeniu terapii decyduje terapeuta po rozmowie z pacjentem. Grupa funkcjonuje cały rok.
    Poza psychoterapią grupową placówka oferuje także psychoterapię indywidualną.