Jesteś na stronie placówki:
Rybnik-Centrum ul. Młyńska 10

Telefon: 32 433 24 44

Zapraszamy do nowego ODDZIAŁU DZIENNEGO NARKOTYKOWEGO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Uruchomiony został nowy Oddział Dzienny zapewniający bezpłatne leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Sprawdź szczegóły dotyczące nowo powstałego oddziału:

1. Oddział Dzienny zapewnia bezpłatne leczenie uzależnienia od substancji psychoaktywnych (także dopalaczy), refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

2. Leczenie w Oddziale Dziennym mogą podjąć osoby dorosłe, a także osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.

3. Oferta skierowana jest do osób potrzebujących pomocy i terapii, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą podjąć leczenia stacjonarnego, a jednocześnie mają trudność w utrzymywaniu abstynencji.

4. Główne założenia funkcjonowania Oddziału Dziennego to wzmacnianie motywacji do zmiany dotychczasowego stylu życia oraz osiągnięcie trzeźwego modelu funkcjonowania.

5. Pacjenci kierowani są na Oddział Dzienny po konsultacji z terapeutą lub lekarzem psychiatrą.

6. Podstawowy program terapii obejmuje 8 tygodniową (z możliwością przedłużenia), kompleksową psychoterapię indywidualną oraz grupową.

7. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku przez 5 godzin.

8. W trakcie leczenia w Oddziale Dziennym istnieje możliwość otrzymania zwolnienia lekarskiego po konsultacji z lekarzem psychiatrą.

9. Po ukończeniu pełnego cyklu terapeutycznego w Oddziale Dziennym pacjenci mogą kontynuować terapię indywidualną i grupową w naszej Poradni leczenia uzależnień.
Skip to content