Zapraszamy do nowego ODDZIAŁU DZIENNEGO NARKOTYKOWEGO

Uruchomiony został nowy Oddział Dzienny zapewniający bezpłatne leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Sprawdź szczegóły dotyczące nowo powstałego oddziału:

1. Oddział Dzienny zapewnia bezpłatne leczenie uzależnienia od substancji psychoaktywnych (także dopalaczy), refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

2. Leczenie w Oddziale Dziennym mogą podjąć osoby dorosłe, a także osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.

3. Oferta skierowana jest do osób potrzebujących pomocy i terapii, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą podjąć leczenia stacjonarnego, a jednocześnie mają trudność w utrzymywaniu abstynencji.

4. Główne założenia funkcjonowania Oddziału Dziennego to wzmacnianie motywacji do zmiany dotychczasowego stylu życia oraz osiągnięcie trzeźwego modelu funkcjonowania.

5. Pacjenci kierowani są na Oddział Dzienny po konsultacji z terapeutą lub lekarzem psychiatrą.

6. Podstawowy program terapii obejmuje 8 tygodniową (z możliwością przedłużenia), kompleksową psychoterapię indywidualną oraz grupową.

7. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku przez 5 godzin.

8. W trakcie leczenia w Oddziale Dziennym istnieje możliwość otrzymania zwolnienia lekarskiego po konsultacji z lekarzem psychiatrą.

9. Po ukończeniu pełnego cyklu terapeutycznego w Oddziale Dziennym pacjenci mogą kontynuować terapię indywidualną i grupową w naszej Poradni leczenia uzależnień.