Jesteś na stronie placówki:
Rybnik-Boguszowice ul. Lompy 20

Telefon: 32 433 24 42

Stowarzyszenie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Stowarzyszenie INTEGRUM Rybnik powstało w 2012r. Obecnie członkami stowarzyszenia są głównie pracownicy Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień INTEGRUM.

Cel i misja organizacji:
Tworzenie warunków do korzystania z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz członkom ich rodzin. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii uzależnienia i współuzależnienia. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Udzielanie pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie, zagrożonym wykluczeniem społecznym, chorym psychicznie i będącym w kryzysach życiowych.

Adres siedziby, kontakt:

Lompy 20
44-253 Rybnik
Adres do korespondencji: jak wyżej
Tel.: 324332442

Rejestry:

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000413344
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 242902927
Urząd Skarbowy – nr NIP: 6423179653
Numer konta: 55 1140 2017 0000 4502 1290 6139

Ludzie organizacji:

Zarząd:
Prezes Przemysław Drozd
V-ce Prezes Ksymena Urbanek
Skarbnik Józef Drozd

Skip to content