Pomoc dla rodzin

Dla rodzin osób uzależnionych, ośrodek stworzył możliwość pracy terapeutycznej w grupach:

  • Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych
  • Grupa terapeutyczna dla dorosłych dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (tzw. DDA)

O kwalifikacji do grupy oraz zakończeniu terapii decyduje terapeuta po rozmowie z pacjentem. Grupy funkcjonuje cały rok.  Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Prócz psychoterapii grupowej placówka oferuje także psychoterapię indywidualną.

Grupa DDA jest współfinansowana przez Urząd Miasta Rybnik.