Jesteś na stronie placówki:
Rybnik-Boguszowice ul. Lompy 20

Telefon: 32 433 24 42

Pomoc dla rodzin

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dla rodzin osób uzależnionych, ośrodek stworzył możliwość pracy terapeutycznej w grupach:

  • Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych
  • Grupa terapeutyczna dla dorosłych dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (tzw. DDA)

O kwalifikacji do grupy oraz zakończeniu terapii decyduje terapeuta po rozmowie z pacjentem. Grupy funkcjonują cały rok.  Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Prócz psychoterapii grupowej placówka oferuje także psychoterapię indywidualną.

  • Terapia dla par – obejmuje sesje psychoterapii indywidualnej pary będącej w kryzysie

Grupa DDA jest współfinansowana przez Urząd Miasta Rybnik.

Skip to content