Uzależnienia behawioralne

W ramach poradni oferujemy pomoc w zakresie leczenia uzależnień behawioralnych.

  • Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od hazardu

O kwalifikacji do grupy oraz zakończeniu terapii decyduje terapeuta po rozmowie z pacjentem. Grupa funkcjonuje cały rok.  Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Poza terapią grupową oferujemy psychoterapię indywidualną oraz konsultacje psychiatryczne.