Jesteś na stronie placówki:
Rybnik-Centrum ul. Młyńska 10

Telefon: 32 433 24 44

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ Z TERENÓW REWITALIZOWANYCH DO UDZIAŁU W BEZPŁATNEJ TERAPII INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTEGRUM realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ”Brawo My!”

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ Z TERENÓW REWITALIZOWANYCH DO UDZIAŁU W BEZPŁATNEJ TERAPII INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ.

MASZ KŁOPOTY W SZKOLE, W RELACJI Z RÓWIEŚNIKAMI, RODZICAMI CZY NAUCZYCIELAMI? CZUJESZ SIĘ ZŁY LUB PRZYGNEBIONY? NIE ROZUMIESZ SIEBIE LUB INNYCH? CHCESZ POPRAWIĆ SWOJE RELACJE Z LUDŹMI LUB SWOJE SAMOPOCZUCIE? ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO PROJEKTU. BEZPŁATNIE BĘDZIESZ MÓGŁ/MOGŁA WZIĄĆ UDZIAŁ W RÓŻNYCH, DOPASOWANYCH DO TWOICH POTRZEB FORMACH WSPARCIA.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

ZADZWOŃ LUB NAPISZ:

e-mail: brawo.my.integrum@gmail.com

telefon: 32 4332444

Głównym celem projektu jest zapewnienie kompleksowych usług w obszarze zdrowia psychicznego
i leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych 76 uczestnikom w wieku od 13-18 roku życia, mieszkającym lub uczącym się na obszarze wskazanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020r. Usługi te są zrealizowane są w formie 6 cykli terapeutycznych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz 6 cykli terapeutycznych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Projekt potrwa 2 lata.

Dla kogo?

Wsparcie kierowane jest do dzieci i młodzieży wieku 13-18 lat, które zamieszkują lub uczą się
w Rybniku na terenie rewitalizowanych dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Śródmieście.

Formy wsparcia

W ramach projektu prowadzona jest placówka na kształt Dziennego Oddziału Terapeutycznego,
w ramach której prowadzone są:

– program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zaburzeniami psychicznymi (min. z zaburzeniami emocjonalnymi, depresją, nadpobudliwością, samookaleczeniami, zaburzeniami lękowymi itp.)

– program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży uzależnionej bądź zagrożonej uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

W ramach programów odbywają się sesje diagnostyczne, zajęcia psychoterapii grupowej, psychoterapia indywidualna, konsultacje lekarskie, a także zajęcia sportowe i artystyczno – terapeutyczne.

Gdzie i kiedy?

Zajęcia w ramach programów terapeutycznych odbywają się w fili NZOZ INTEGRUM w centrum Rybnika, przy ul. Młyńskiej 10. Poszczególne programy terapeutyczne odbywają się w cyklach
12-tygodniowych w okresie 11.2018 – 12.2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 804 200,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 747 906,00 PLN.

Kontakt:

e-mail: brawo.my.integrum@gmail.com

telefon: 32 4332444

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu „Brawo My!” 
Formularz zgłoszeniowy dla osoby małoletniej 
Formularz zgłoszeniowy dla osoby pełnoletniej

Projekt: “Brawo My!”

Lider projektu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTEGRUM Przemysław Drozd i Wspólnicy Spółka Jawna

Termin realizacji: 01.09.2018–31.12.2020

Obszar: dzielnice Rybnika objęte rewitalizacją zgodnie z LPR Rybnika do 2020r.

Grupa docelowa: dzieci i młodzieży wieku 13-18 lat, które zamieszkują lub uczą się
w Rybniku na terenie rewitalizowanych dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Śródmieście.

Projekt „Brawo My!” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Skip to content