Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień zapewnia bezpłatne leczenie osobom uzależnionym oraz ich bliskim.

1. Wszystkie usługi są świadczone na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2. Poradnia pracuje w dniach:

poniedziałki od 11.00 do 20.00
wtorki i środy od 9.00 do 20.00
czwartki od 8.00 do 20.00
piątki od 8.00 do 15.00

3. Pacjenci w ramach poradni uzależnień odbywają pierwsze spotkanie indywidualne z terapeutą i lekarzem psychiatrą.

4. Leczenie pacjentów uzależnionych od alkoholu polega na uczestniczeniu w grupie terapeutycznej i w sesjach psychoterapii indywidualnej.

5. Pacjenci, których problemy wynikają z nie radzenia sobie z uzależnieniem bliskiej osoby mają możliwość pracy w grupie psychoedukacyjnej oraz pracy terapeutycznej w ramach kontaktu indywidualnego z terapeutą.