Jesteś na stronie placówki:
Rybnik-Boguszowice ul. Lompy 20

Telefon: 32 433 24 42

RODO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Integrum Przemysław Drozd i Wspólnicy Spółka Jawna

Drogi Pacjencie

 1. Administratorem twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Integrum Przemysław Drozd i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem:
  ul. Żorska 170, 44-203 Rybnik.

 2. Twoje dane przetwarzane są w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 3. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom,
  na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora.

 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 5. Masz prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj przez okres wynikający z przepisów prawa tj. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 7. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów podanych w punkcie 2. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

 9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Twoje dane osobowe.

 

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Integrum Przemysław Drozd i Wspólnicy Spółka Jawna

 1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Integrum Przemysław Drozd i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem:
  ul. Żorska 170, 44-203 Rybnik.

 2. Dane osobowe osób kontaktujących się z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Integrum Przemysław Drozd i Wspólnicy Spółka Jawna zwanych dalej osobami kontaktującymi się przetwarzane są w celu prowadzenia bieżącej korespondencji, udzielania odpowiedzi na pytania, udzielania informacji o usługach NZOZ „Integrum” oraz komunikowania się w innych sprawach, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.

 3. Dane osobowe osób kontaktujących się mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora.

 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych osób kontaktujących się do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 5. Dane osób kontaktujących się przechowywane będą przez okres przewidziany przepisami prawa.

 6. Osobom kontaktującym się przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Osobom kontaktującym się NZOZ Integum przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe osób kontaktujących się.

 

Skip to content