Terapia uzależnień

Uzależnienia potrafią zdominować życie człowieka dotkniętego nałogiem, a także jego najbliższych. Ograniczają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Uzależnienia stanowią zagrożenie dla relacji z innymi ludźmi, a także dla zdrowia i życia człowieka. Dzięki profesjonalnej pomocy można je pokonać i rozpocząć nowe życie, pozbawione wewnętrznego przymusu, który skłania do picia, odurzania się czy nadmiernego przebywania w wirtualnym świecie, etc.